Robots and tech can’t stand alone. The future calls for creativity and thoughtfulness.

Introduktion

I takt med at den digitale og teknologiske udvikling sætter sit præg på samtlige brancher og organisationer, er der et stadigt større fokus på, hvad automatisering og kunstig intelligens egentlig betyder for vores arbejdsmarked og fremtidige kompetencebehov. Er der nok jobs til os alle og hvad skal vi kunne i fremtiden?

Flere og flere indikatorer peger på, at teknologiudviklingen ikke kan klare sig med ingeniører og programmører. Der er brug for folk med humanistiske og kreative profiler, der kan afkode menneskelige behov, navigere i etiske problemstillinger, udarbejde kreative forretningskoncepter, formidle sprogligt skarpt til globale kulturer og skabe communities som nye afsætningskanaler.

Konferencen High Tech – Human Touch sætter spot på fremtidens kompetencebehov i en digital tidsalder. I løbet af dagens program udfordrer vi en lang række eksperter, tænkere og praktikere til at give bud på, hvorfor de humanistiske, kreative og sociale kompetencer er afgørende komponenter for fremtidens vækstskabelse, iværksætteri og erhvervsudvikling.

Tilmeld dig her

Robots and technology can’t stand alone. The future calls for creativity and thoughtfulness.

Overview

We live in the age of technology and digitalization. Artificial intelligence and automatization will undoubtedly change every business and organization. The question is: What happens to the labor market and what kind of skills will businesses need in the future?

In the age of technology and digitalization, engineering and coding is not all it takes. Businesses and organizations also need employees and service-providers that can decode human behavior, navigate in new ethical issues, design creative and interactive business concepts, communicate to global cultures and manage communities as sales and marketing channels.

High Tech - Human Touch is a one-day conference that highlights creative, human and social skills in the age of technology and digitalization. Business profiles, thought leaders, practitioners and academic researchers will share their views on creative, human and social skills as a crucial component for the businesses and organizations of tomorrow.

Register here

Find ud af, hvorfor High Tech – Human Touch er spændende for netop dig

Leder/HR-ansvarlig

Leder/HR-ansvarlig

Vil du vide mere om, hvordan kreative og humanistiske profiler kan spille ind i din virksomhed? Mød andre virksomheder og lad dig inspirere af deres erfaringer. Mød internationale profiler med den nyeste viden om fremtidens virksomheder og arbejdsmarked. Mød de studerende, der står på trinbrættet til at sende dig en ansøgning.

Studerende

Studerende

Vil du vide mere om, hvilke muligheder din uddannelse rummer på fremtidens arbejdsmarked? Mød en række kreative og humanistiske profiler og lad dig inspirere af deres karriereveje. Mød internationale eksperter med den nyeste viden om fremtidens virksomheder og arbejdsmarked. Mød danske virksomheder på udkig efter morgendagens arbejdskraft. Mød akademiske profiler og andre studerende inden for dit område.

Politiker/myndighed

Politiker/myndighed

Vil du vide mere om, hvor erhvervslivet og arbejdsmarkedet bevæger sig hen i det 21. århundrede? Find ud af, hvad virksomhederne, de studerende og forskerne siger til forandringerne. Mød internationale profiler og forskere med den nyeste viden om fremtidens virksomheder og arbejdsmarked. Mød uddannelsesinstitutionerne og andre politikere og myndigheder med samme fokus som dig.

Forsker/uddannelsesaktør

Forsker/uddannelsesaktør

Vil du vide mere om, hvor erhvervslivet og arbejdsmarkedet bevæger sig hen i det 21. århundrede? Find ud af, hvad virksomhederne og de studerende siger til forandringerne. Mød internationale profiler og andre forskere med den nyeste viden om fremtidens virksomheder og arbejdsmarked. Mød de offentlige myndigheder, der skaber rammerne for fremtidens virksomheder og arbejdsmarked.

Mød bl.a.:

Meet:

Mimi Ito

Professor og forskningsdirektør, University of California
Professor and Research Director, University of California

Mizuko (Mimi) Ito er én af verdens skarpeste profiler når det kommer til mødet mellem teknologi og mennesker. Som kulturantropolog har hun forsket i, hvordan teknologi og digitale medier påvirker samfundet. Hun har blandt andet fokuseret på børn og unges digitale læring og kompetencer med afsæt i begrebet Connected Learning.

Mimi er professor ved University of California Humanities Institute og er Research Director ved The Digital Media And Learning Hub på samme universitet.

Mimi kommer til Aarhus helt eksklusivt for at medvirke i High Tech - Human Touch. Som bonusinfo er Mimi gift med virtual reality-forskeren Scott Fischer og søster til direktøren for MIT Media Lab, Joi Ito. Mimi har med andre ord mennesker og teknologi helt inde på livet.

Mizuko Ito is a cultural anthropologist of technology use, examining children and youth’s changing relationships to media and communications. She is Professor in Residence and John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Chair in Digital Media and Learning at the University of California, Irvine. She is director of the Connected Learning Lab, and chairs the MacArthur Connected Learning Research Network. Her co-authored book, Hanging Out, Messing Around, and Geeking Out: Youth Living and Learning with New Media describes new opportunities for interest-driven learning fueled by games, social media, and digital tools. In Connected Learning: An Agenda for Research and Design Ito and her colleagues in the Connected Learning Research Network map out how education can embrace today’s technology to make meaningful learning available to all young people. She is co-founder of Connected Camps, a benefit corporation that provides online creative learning in Minecraft for kids in all walks of life.

Matias Møl Dalsgaard

CEO og Co-founder, GoMore
CEO and Co-founder, GoMore

Sammen med studiekammeraten Søren Riis stiftede Matias Møl Dalsgaard samkørsels- og biludlejningstjenesten Gomore i 2005. Gomore er i dag Danmarks største portal for samkørsel og biludlejning mellem private og er ekspanderet til en række europæiske lande.

Foruden sin stilling som CEO hos Gomore har Matias et CV som forfatter, konsulent hos McKinsey, cand.mag i filosofi og litteraturhistorie og ph.d. i protestantismens indflydelse på det moderne liv og arbejdspladsen – begge fra Aarhus Universitet. Matias har med den baggrund derfor en del på hjerte omkring fremtidens kompetencer, og hvilke profiler tech-virksomheder har brug for at ansætte i årene fremover.

Along with his fellow student Søren Riis, Matias Møl Dalsgaard founded Gomore in 2005. Today, Gomore is the largest portal for carpooling and car rental in Denmark and the service is expanding to a number of European countries.

Beside his position as CEO at Gomore Matias can add the following to his resume: author, consultant at McKinsey, MA in philosophy and literature history and PhD in protestantism's influence on modern life and workplace – both from Aarhus University. Therefore Matias is passionated about the competencies of the future and which profiles tech companies will benefit from hiring in the years to come.

Rane Willerslev

Direktør, Nationalmuseet
Director, Nationalmuseet

Rane Willerslev er direktør for Nationalmuseet. Han har en baggrund som professor i social antropologi på Aarhus Universitet. Han fik sin kandidatgrad i Visual Antropology fra University of Manchester og en ph.d fra University of Cambridge. Rane har tidligere været tilknyttet Moesgaard Museum og Kulturhistorisk Museum i Oslo.

Rane Willerslev er desuden forfatter og har bl.a. skrevet bogen “Tænk Vildt”, som fokuserer på nødvendigheden af at få vildskab, kreativitet og modet til at begå fejl ind på listen over væsentlige succeskriterier, frem for testresultater og evnen til at lære udenad på uddannelsesinstitutioner.

Rane Willerslev is the Managing director of The National Museum of Denmark. He has a background as Professor of Social Anthropology at Aarhus University. He earned his master’s degree in Visual Antropology from University of Manchester and his PhD from University of Cambridge. Rane has previously held positions at Moesgaard Museum and Museum of Cultural History in Oslo.

In addition to the above, Rane Willerslev is the author behind the book “Tænk Vildt”, which focuses on the need for fierceness, creativity, and the courage to make mistakes as a success criteria at educational institutions rather than test results and the ability to memorize knowledge.

Poul Gundersen

HR Director, LEGO Koncernen
HR Director, LEGO Group

Da Poul Gundersen blev uddannet Cand.Psych fra Aarhus Universitet i 2005, kom han til LEGO Koncernen og har over de seneste 12 år været en del af den fantastiske succeshistorie i Billund. Han startede ud som HR-konsulent og er siden avanceret i graderne til sin nuværende direktørstilling. Han sidder i dag som HR-ansvarlig for LEGO Koncernens innovationsområde (Product and Marketing Development), hvor han bl.a. arbejder med metoder til at udvikle organisationen, så den forbliver relevant og nyskabende i konteksten af den teknologiske udvikling.

Tidligere har han været ansvarlig for LEGO Koncernens Learning & Development-agenda i Nordeuropa, men også arbejdet med virksomhedens talentprogrammer for ledere og specialister. Han har derfor dyb indsigt i LEGO Koncernens hidtidige kompetencebehov, men vil på konferencen også give et bud på, hvilke kompetencer fremtidens LEGO medarbejder i en digital tidsalder skal besidde.

After Poul Gundersen graduated as Cand.Psych from Aarhus University, he was employed in LEGO and has over the past 12 years been part of the fantastic success story from Billund. He started as a HR consultant and has since advanced to his current director position. He is currently HR-responsible for the LEGO Group's innovation area (Product and Marketing Development), where he works with methods to develop the organisation to ensure it keeps being relevant and innovative in context of the digital development.

Previously, he has been responsible for the LEGO Group's Learning and Development Agency in Northern Europe, but has also worked with the company's talent programs for managers and specialists. He therefore has a deep insight into LEGO's previous and current competence needs, but at the conference he will also provide an indication of the competencies held by future LEGO employees in a digital age.

Ask Agger

CEO, Workz
CEO, Workz

Ask Agger er CEO hos Workz – et forandringsbureau med speciale i involvering. Han har i sit arbejde fokus på forandring lige fra strategisk retning til praktisk implementering. Ask har en kandidatgrad i statskundskab fra Københavns Universitet. Han har tidligere arbejdet over ti år i den danske filmbranche for filmselskabet Zentropa.

Han er desuden en aktiv foredragsholder, forfatter og blogger. Han deler ud af sin ekspertise i b.la. The Huffington Post og Mandag Morgen.

Ask Agger holds the position as CEO at Workz – a change agency who specialize in involvement. In his work he mainly focuses on change, from setting new strategic directions to execution strategic changes. He holds a master's degree in Political Science from the University of Copenhagen. He has previously worked over ten years in the Danish film industry for the well known film company Zentropa.

He is also an active keynote speaker, author and blogger. He shares his expertise in The Huffington Post and Mandag Morgen etc.

Kasper Lyhr

CEO, First Agenda
CEO, First Agenda

Kasper Lyhr er CEO for tech-virksomheden First Agenda, som tilbyder en avanceret mødeapp til både privat og offentlige organisationer. Kasper vil med sin erfaring sætte fokus på, hvorfor en tech startup har brug for humanistiske kompetencer. Hos First Agenda kombineres teknologi som machine learning og kunstig intelligens nemlig med humanistiske færdigheder for at forstå mødets kulturelle funktion. Han har en kandidatgrad i Business Administration fra Aarhus BSS.

Kasper Lyhr is the CEO of the tech startup First Agenda, which offers an advanced meeting app for both private and public organisations. Kasper will shed light on why a tech startup needs human and creative skills. At First Agenda technology like machine learning and artificial intelligence is combined with humanistic skills to understand the cultural function of a meeting. He holds a master's degree in Business Administration from Aarhus BSS.

Ege Jespersen

Direktør og stifter, Åte VR
CEO and founder, Åte VR

Åte VR specialiserer sig i udviklingen af Virtual Reality-applikationer til sundhedsvæsenet. De har involveret sig i en række projekter, der bl.a. henvender sig til patientgrupperne demensramte, multihandicappede og borgere med ledsmerter. I udviklingen af Virtual Reality-indhold, sætter Åte VR skarpt fokus på at skabe sunde og brugervenlige VR-produkter. Hvert produkt afspejler derfor en tæt kontakt med behandlingsområdet og de professionelle med erfaring deri.

Åte VR specializes in the development of virtual reality applications for health care. They have been involved in a number of projects, including some addressed to the patient groups, demented, multi-handicapped and citizens with joint pain. In the development of virtual reality content, Åte VR sets a strong focus on creating healthy and user-friendly VR products. Each product therefore reflects close contact with the treatment area and the professionals with experience therein.

Simon Khong Harbjerg

CEO, Louise Kragh
CEO, Louise Kragh

Simon har igennem de seneste 15 år arbejdet med salg, marketing samt ledelse i modebranchen hos både danske og internationale virksomheder. I de seneste år har han arbejdet i smykkebranchen og har de seneste to år stået i spidsen for et væksteventyr hos det danske smykkebrand Louise Kragh, som producerer og sælger håndlavede smykker. Brandet sælger i dag til over 600 butikker, fordelt over hele verden, og driver endvidere egne butikker i Kina og Japan.

In the past 15 years, Simon has worked with sales, marketing and management in the fashion industry at both national and international companies. In the recent years, he has worked in the jewellery industry, and has been in the charge of the Danish jewellery brand Louise Kragh, which produces and sells handmade jewellery, in the past two years. Today, the brand is sold in over 600 stores throughout the world, and also runs its own stores in China and Japan.

Carsten Primdahl

Co-founder og partner, CEBRA
Co-founder and partner, CEBRA

Carsten Primdahl er medstifter og partner i arkitekt- og designvirksomhed CEBRA og næstformand i The Architecture Project. Han er akademisk uddannet arkitekt fra Aarhus Universitet i 1998, Architect MAA RIBA og bestyrelsesmedlem på Aarhus Arkitektskole. Som medstiftende partner i CEBRA har Carsten de seneste 14 år været ansvarlig for CEBRA’s kreative arbejde og strategiske udvikling med særligt fokus på bæredygtig byudvikling og arkitektur indenfor uddannelse, kultur og sport.

Carsten Primdahl is co-founding partner of the architecture and design practice CEBRA and vice chairman of The Architecture Project. As an academic architect, graduated from Aarhus School of Architecture in 1998, Architect MAA RIBA, he is also board member of the Aarhus School of Architecture. As co-founding partner Carsten Primdahl has been at the head of CEBRA creative work and strategic development for the past 14 years, specialising in sustainable urban development and architecture within the fields of education, culture and sports.

Nikolaj Berg

Direktør, Metalwo
Director, Metalwo

Nikolaj er direktør i den aarhusianske industrivirksomhed Metalwo, som er en moderne underleverandør, der tilbyder design, konstruktion samt produktion indenfor tyndpladebearbejdning, foliebearbejdning, overfladebehandling og montage af komponenter. Metalwo er frontløber, når det kommer til innovation indenfor fremstilling af metal- og plastprodukter. I Metalwos Designlab kan man få indsigt i de nyeste og mest innovative produkter og finde de bedste løsninger af kvalitet, design og valg af materialer. Metalwo er et godt eksempel på en industrivirksomhed, der arbejder strategisk med design tænkning.

Nikolaj is director in Metalwo, a industrial company and modern subcontractor from Aarhus, that offers design, construction and production in metal processing, surface treatment, as well as foil processing and screen printing. Metalwo is a frontrunner when it comes to innovation in the manufacture of metal and plastic products. In Metalwo's Designlab, you can get insights into the latest and most innovative products and find the best solutions for quality, design and choice of materials. Metalwo is a good example of an industrial company that works strategically with design thinking.

Daniel Astola

Direktør, Business by Design
CEO, Business by Design

Daniel Astola er leder af Business by Design, der arbejder for at fremme vækst og udviklingen via design ved at understøtte udbredelsen af designtænkning og anvendelsen af designmetoder i Region Midtjylland. Business by Design arbejder på tværs af hele økosystemet for design, herunder uddannelsesinstitutioner, designvirksomheder, erhvervsliv og den offentlige sektor, for at fremme udvikling og vækst via design.

Daniel Astola is manager of Business by Design who works to promote growth and development through design by supporting the distribution af design thinking and the use of design methods in Central Denmark Region. We work across the entire value chain of design, including educational institutions, design companies, the business community and the public sector to promote growth and development through design.

Carina Serritzlew

Direktør, The Architecture Project
CEO, The Architecture Project

Carina Serritzlew er direktør for The Architecture Project, der er et erhvervsklynge inden for arkitektur og byggeri. The Architecture Project understøtter og eksponerer den danske arkitekt- og byggebranches evne til at levere konkrete løsninger på mest aktuelle udfordringer, som samfund og byer står overfor, især inden for urbanisering, velfærd, mobilitet og digitalisering. The Architecture Project arbejder for at fremme vækst og arbejdspladser, herunder at styrke eksporten af de stærke danske løsninger til et globalt marked.

Carina Serritzlew is CEO of The Architecture Project, which is a non-profit cluster organisation for architecture and construction. The Architecture Project supports and exposes the Danish architectural and construction industry's ability to deliver concrete solutions to some of the most important challenges cities are facing today and in the future, especially in urbanization, welfare, mobility and digitalization. The Architecture Project is committed to stimulate growth and employment and to increase Danish export of smart solutions to global markets.

Kristian Krämer

Sekretariatsleder, Interactive Denmark
Manager, Interactive Denmark

Kristian Krämer leder den vestdanske afdeling af non-profit organisationen Interactive Denmark. Gennem Interactive Denmark arbejder Kristian for at styrke den digitale visuelle industri (spil, film, tv, animation, AR/VR mv.) gennem forretningsudviklende aktiviteter, netværksmøder og konferencer. Et af fokusområderne hos Interactive Denmark disse år er, hvordan man kan bringe de digitale visuelle kompetencer i spil i andre sektorer – f.eks. på sundheds-, undervisnings- og museumsområdet.

Kristian Krämer is manager of Interactive Denmark, a world wide cluster project to strengthen visual interactive industries (film, games, animation and creative app development) in Denmark through business development, capital attraction and the constructions of clusters. The goal is to create growth and jobs throughout Denmark.

Christian Chapelle

CEO, HEADSTART FASHION
CEO, HEADSTART FASHION

Christian Chapelle er CEO i HEADSTART FASHION, som skal gøre Region Midtjylland til Danmarks nye kraftcenter for mode og samtidig være et knudepunkt, der binder modebranchen i regionen sammen og skaber relationer til resten af Danmark og udlandet. Formålet med HEADSTART FASHION er at bidrage til mere vækst, udvikling og sammenhængskraft i modebranchen med udgangspunkt i Region Midtjylland.

Christian Chapelle is CEO at HEADSTART FASHION, a non-profit foundation committed to make Central Denmark Region the new powerhouse for fashion in Denmark and at the same time be a focal point that connects the fashion industry in the region and creates relationships with the rest of Denmark and abroad. The purpose of HEADSTART FASHION is to contribute to growth, development and cohesion in the fashion industry.

Pepper

Emotionel robot
Emotionel robot

Pepper er den første robot af sin art i Danmark. Pepper er ikke en funktionel robot, som kan slå græs eller vaske op – derimod kan den lytte og tale og programmeres til at lege, guide og informere mennesker. Og så er den på konferencen et interessant spejl for diskussionerne om menneskets rolle i en stadig mere automatiseret verden.

Pepper is the first robot of his kind in Denmark. Pepper will not cut your grass or do the washing up, as he is not at functional robot. What he can do is to listen, talk and be programmed to play, guide and inform people around him. And at the conference, it is an interesting mirror for discussions about humanity in an increasingly automated world.

Søren Tranberg

CEO og Founder, BrainBotics
CEO and Founder, BrainBotics

De seneste 15 år har Søren arbejdet med kunstig intelligens og robotteknologi og står bag Brainbotics, som rådgiver i mulighederne og udfordringerne i disruptiv teknologi. Desuden er Søren foredragsholder og forfatter til bogen “Robotterne iblandt os”. Søren har en ph.d. i robotteknologi i ældrepleje og har opdateret ekspertviden om automatiseringens muligheder og begrænsninger.

For the past 15 years, Søren has worked with artificial intelligence and robotics and is responsible for Brainbotics, a consulting company specializing in the possibilities and challenges of disruptive technology. In addition, Søren is a widely used speaker and author of the book “Robotterne iblandt os”. Søren holds an PhD in robotics used in elderly care and has updated expert knowledge about the possibilities and limitations of automation.

Anne Marie Pahuus

Prodekan på Arts, Aarhus Universitet
Vice-Dean, Arts, Aarhus University

Anne Marie Pahuus er blandt initiativtagerne til konferencen. Hun har været prodekan for forskning på Arts siden 2011 og har tidligere bl.a. været lektor i filosofi og institutleder for Filosofi og Idéhistorie på det tidligere humanistiske Fakultet på Aarhus Universitet.

Anne Marie is among the initiators of the conference. She has been a Vice Dean of Research of the Arts Department since 2011 and has previously held positions as Assistant Professor in Philosophy and Head of Department of Philosophy and History of Ideas at the former Faculty of Humanities at Aarhus University. She has extensive experience in research and collaboration with private companies. Anne Marie will contribute to the debate on the ethical and political consequences of automation in the labor market.

Niels Lehmann

Prodekan på Arts, Aarhus Universitet
Vice-dean, Arts, Aarhus University

Niels er prodekan for uddannelse på Arts. Fra 2003-2015 var han leder af to store multidisciplinære afdelinger på Aarhus Universitet: Æstetiske Fag (2003-2011) og Institut for Kommunikation og Kultur (2011-2015). Niels er uddannet dramatiker og modtog sin ph.d.-grad fra Aarhus Universitet i 1996. Emnet for hans afhandling var dekonstruktion og dramaturgi.

Som prodekan for uddannelse arbejder Niels med hele spektret af uddannelser inden for humaniora, teologi og pædagogik. Niels er bekymret for uddannelsems rolle i nutidens og fremtidens samfund og arbejder på en ny didaktik for at sikre stigende krav til læringsresultater.

Niels is vice-dean for education at Faculty of Arts. From 2003-2015 he has served as the head of two large multi-disciplinary departments at Aarhus University: the department of aesthetic studies (2003-2011) and the school of Communication and Culture (2011-2015). Niels was trained as a dramaturge and received his PhD degree from Aarhus University in 1996. The subject of his dissertation was deconstruction and dramaturgy.

As vice-dean for education Niels is responsible for the full spectrum of educational programmes within the humanities, theology and pedagogics. Niels is concerned with the role played by educational programmes for contemporary and future society. In particular, he attempts to formulate a new didactics for further education in response to the increasing demands for relevance and learning efficacy.

Martin Brynskov

Lektor, Aarhus Universitet
Associate professor, Aarhus University

Martin, Ph.d., er lektor i interaktionsteknologi. Han er forsker ved Participatory IT Center (PIT) og Center for Advanced Visualization and Interaction (CAVI), medstifter af Smart Aarhus, direktør for Digital Design Lab, generel formand for Media Architecture Biennale 2012 og 2014 og tidligere direktør for Civic Communication-gruppen på Center for Digital Urban Living. Han arbejder sammen med kommuner, journalister, kunstnere samt industripartnere og undersøger konsekvenserne af digitalisering og udforsker nye former for mægling inden for en række områder med særlig fokus på rollen som social interaktion, materialer og grænseflader. Han har også en kandidaatgrad i informationsstudier og klassisk græsk.

Martin Brynskov, Ph.D., is associate professor in interaction technologies at Aarhus University in Denmark; research fellow at Participatory IT Centre (PIT) and Center for Advanced Visualization and Interaction (CAVI); co-founder of Smart Aarhus, director of the Digital Design Lab, general chair of the Media Architecture Biennale 2012 and 2014, and former director of the Civic Communication group at the Center for Digital Urban Living. Working with municipalities, journalists, artists and industrial partners, he investigates the consequences of digitization and explores new forms of mediation within a variety of domains with special focus on the role of social interaction, materials and interfaces. He also holds an MA in information studies and classical Greek.

Johanna Seibt

Professor, Aarhus University
Professor, Aarhus University

Johanna forsker i de kulturelle og eksistentielle konsekvenser af den øgede brug af sociale robotter, sammen med sine kollegaer i Research Unit in Robophilosophy og AU Arts forskningsområdet Human Futures. I forskningsprojektet ”What Social Robots Can and Should Do” undersøger hun og hendes kollegaer, hvordan mennesker interagerer med robotter, med en kombination af forskellig fagperspektiver bl.a. filosofi, antropologi, psykologi, kognitionsvidenskab, kunst og robotvidenskab.

Hun har et PhD i filosofi fra University of Pittsburgh og en dr. phil fra University of Konstanz, Germany. Johanna har været ansat som adjunkt ved University of Texas i Austin, har været lektor ved Afdeling for Filosofi og Idehistorie på Aarhus Universitet og siden 2015 har været professor i procesfilosofi også på Aarhus Universitet.

Johanna studies the cultural and existential consequences of the increased use of social robots. In order to describe Human-Robot Interaction, she includes philosophy, anthropology, psychology, cognitive science, art and robotics in her research.

She is a graduate of the University of Munich and the University of Pittsburgh, where she gained her PhD. She has been an assistant professor at the University of Texas at Austin, a postdoc and substitute associate professor at Aarhus University, an associate professor at the Department of Philosophy and the History of Ideas at Aarhus University since 2008, and since 2015 professor in philosophy at Aarhus University.

Peter Dalsgaard

Lektor, Aarhus Universitet
Associate professor, Aarhus University

Peters forsker i HCI, Human-Computer Interaction med et humanistisk perspektiv: Han researcher i kollaborativt design, kreativitet, innovation samt redskaber og rum, der kombinerer digitale og fysiske aspekter i meningsfulde måder. Aktuelt kombinerer han disse forskningsområder ved at undersøge og udvikle digitalt forbedrede redskaber og rum, som kan hjælpe folk med at skabe og innovere. Peter har en kandidatgrad i Information Studies og en PhD, som fokuserer på at designe engagerende interaktive miljøer.

Peter’s field of research is broadly known as Human-Computer Interaction. With a humanistic perspective, he explore collaborative design, creativity, innovation, and tools and spaces that combine digital and physical aspects in meaningful ways. Currently, he’s combining these areas of research by exploring and developing digitally enhanced tools and spaces that help people create and innovate. Peter holds a MA in Information Studies and a PhD with a focus on designing engaging interactive environments.

Anna Porse Nielsen

Adm. direktør, Seismonaut
CEO, Seismonaut

Anna Porse Nielsen er en af Danmarks førende eksperter i erhvervsudvikling af kreative brancher. Annas erfaringer er opbygget gennem mange års arbejde i både offentlige og private virksomheder. Hun er til daglig partner og direktør i Seismonaut.

Seismonaut er specialiserede i forretningsorienteret, strategisk og digital rådgivning i alle de brancher, hvor oplevelser og dyb brugerforståelse udgør et centralt element. Anna sidder i en række bestyrelser og nationale udvalg, hvor hun også arbejder passioneret for at Danmark for alvor udnytter sit kreative potentiale.

Anna Porse Nielsen is one of Denmark's leading experts in business development of the creative industries. Anna has built up her experience over many years of working in both public and private companies and for the past nine years as CEO of Manto that earlier this year merged with Seismonaut.

Seismonaut is specialized in business-oriented strategic and digital consulting in all the industries in which experiences and deep user understanding is a central element and thus works with everything from computer games, animation and film to design, architecture and tourism. Anna sits on several boards and national committees, where she also works passionately to make sure that Denmark exploit its creative potential.

Organisatører

Konferencen afholdes af Arts på Aarhus Universitet i samarbejde med More Creative - Region Midtjyllands kreative vækststrategi. Seismonaut er tovholder og facilitator.

Organizers

The Faculty of Arts Aarhus University will host the conference in collaboration with More Creative – a creative growth initiative by The Central Denmark Region. Seismonaut is organizing and facilitating the conference.

Partnere og sponsorer

Hvis du ønsker at blive partner eller sponsor på konferencen er du velkommen til at kontakte Christian Schwarz Lausten, direktør i Seismonaut: csl@seismonaut.com / tlf. 0045 23620989.

Partners and sponsors

If you wish to become a partner or sponsor, please contact Christian Schwarz Lausten, director at Seismonaut: csl@seismonaut.com / phone 0045 23620989.

Torsdag 7. december 2017
kl. 10:00 - 15:45
Aarhus Universitet, Aulaen, Nordre Ringgade 4, bygning 1412
##humantech
Thursday December 7th 2017
10:00 am - 15:45 pm
Aarhus University, Nordre Ringgade 4, building 1412
##humantech

Program

Program

Blok 1: Velkomst, framing & forstyrrelse: Fremtidens kompetencebehov er humanistiske og kreative.
Module 1: Welcome, Framing & Disturbance: Robots and Technology Can't Stand Alone. The Future Calls for Creativity and Thoughtfulness.
09:0009:00 am
Ankomst
Arrival
10:0010:00 am
VelkomstAnne Marie Pahuus, prodekan på Aarhus Universitet, Faculty of Arts.
OpeningAnne Marie Pahuus, Vice-Dean, Faculty of Arts, Aarhus University
10:3010:30 am
Konferencens brainstrust
The conference’s brainstrust
Blok 2: Hvorfor er fremtidens kompetencebehov humanistiske og kreative?
Module 2: Why are the Skills of the Future Creative and Thoughtful?
10:4010:40 am
Keynote: How Digital Media are Changing Relationships, Identities, and CommunitiesMimi Ito, professor og forskningsdirektør på University of California
Keynote: How Digital Media are Changing Relationships, Identities, and CommunitiesMimi Ito, Professor and Research Director, University of California
11:2011:20 am
Q&AMartin Brynskov, lektor på Aarhus Universitet
Q&AMartin Brynskov, Associate professor, Aarhus University
11:4011:40 am
Lightning talks om krydsfeltet mellem teknologi og tænksomhedMathias Møl Dalsgaard, CEO i og medstifter af GoMoreKasper Lyhr, CEO i First Agenda
Lightning Talks about the Intersection Between Technology and CreativityMathias Møl Dalsgaard, CEO and Co-Founder, GoMoreKasper Lyhr, CEO, First Agenda
12:2012:20 pm
Konferencens brainstrust
The conference’s brainstrust
12:3012:30 pm
Frokost og networking
Lunch and networking
Blok 3: Hvordan bliver humanistiske og kreative kompetencer det nye brændstof og hvordan kan vi imødese den udvikling?
Module 3: How does humanistic and creative skills become the new fuel and how can we meet that development?
13:301:30 pm
Paneldebat: Kreativitet som brændstoffet i den moderne tidsalder Ege Jespersen, CEO i og stifter af Åte VRCarsten Primdahl, partner i CEBRASimon Khong Harbjerg, CEO i Louise Kragh Nikolaj Berg, Direktør, Meltalwo
Panel discussion: Creativity as fuel in the modern eraEge Jespersen, CEO and Co-Founder, Åte VRCarsten Primdahl, Partner, CEBRASimon Khong Harbjerg, CEO, Louise Kragh Nikolaj Berg, Director, Meltalwo
14:102:10 pm
Lightning talks om krydsfeltet mellem teknologi og kreativitetPoul Gundersen, HR Director i LEGO KoncernenAsk Agger, CEO i Workz
Lightning Talks about the Intersection Between Technology and CreativityPoul Gundersen, HR Director, LEGO GroupAsk Agger, CEO, Workz
14:202:20 pm
Konferencens brainstrust
The conference’s brainstrust
15:003:00 pm
Keynote: Robots and Values – Humanities Education 4.0Johanna Siebt, professor på Aarhus Universitet
Keynote: Robots and Values – Humanities Education 4.0Johanna Siebt, Professor, Aarhus University
15:203:20 pm
Paneldebat: Fra tankekraft til handlekraft – Humanistiske kandidaters bidrag til fremtidens arbejdsmarkedPeter Dalsgaard, lektor på Aarhus UniversitetAnne Marie Pahuus, prodekan på Aarhus Universitet, Faculty of ArtsNiels Lehmann, prodekan for uddannelse på Aarhus Universitet
Panel discussion: From thinking to action – Humanist Candidates Contribution to the Labor Market of the FuturePeter Dalsgaard, Associate professor, Aarhus UniversityAnne Marie Pahuus, Vice-Dean, Arts, Aarhus UniversityNiels Lehmann, Vice-Dean, Arts, Aarhus University
16:004:00 pm
Tak for i dag
Thank you and goodbye
16:004:00 pm
MatchmakingForfriskning og mulighed for at netværke i konferencens stand-område indtil 16.45
MatchmakingRefreshments and opportunity to network at the conference stand area until 16:45

Tilmelding er lukket

Konferencen er desværre udsolgt. Følg med på Twitter den 7. december på #humantech.

Registration is closed

Unfortunately, the conference is sold out. Follow on Twitter at #humantech